Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

V rámci dne otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod názvem „Úřad není nuda“ studenti spolu s pedagogy připravili aktivity. Aktivity byly zaměřeny na prezentaci konkrétních cílových skupin sociální práce a sociální pedagogiky. Veřejnost mohla poznat problematiku osob se závislostmi, osob se zrakovým postižením a náhradní rodinné péče. Aktivity byly připraveny ve spolupráci s organizacemi Tyflocentrum, Renarkon a odbor NRP krajského úřadu. 

 

 

  

 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×