Studentská rada

Tato organizace vznikla na naší škole v roce 2007. Jejím cílem je umožnit studentům vyjádření se k dění na škole a zároveň tak přispět k lepší komunikaci mezi studenty a vedením školy. Každá třída má možnost zvolit si zde dva zástupce.

Na schůzkách, které se konají přibližně jedenkrát za měsíc, se zástupci jednotlivých tříd dozvídají o nabídkách, soutěžích, akcích a možnostech školy, případně jsou zde k něčemu vyzváni. O všem pak informují své spolužáky. Samotní studenti mohou na těchto setkáních vznést návrhy, podněty či připomínky týkající se školy.

V letošním roce je jedním z cílů SR vytvoření venkovního relaxačního centra mezi tělocvičnou a pavilonem D. Doufáme, že budeme mít dost nápadů a hlavně dost financí, abychom to mohli realizovat. Uvidíme, zda se nám to povede.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×