Maturity OA

Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Dvě povinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – didaktický test
 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, SPA, FRA, RUJ) - didaktický test nebo matematika – didaktický test

Pět povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE

 1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
 2. Cizí jazyk (ANJ, SPA, RUJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
  – pokud byl zvolen ve společné části MZ
 3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
 4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
 5. Účetnictví – ústní zkouška

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE - zaměření ZAHRANIČNÍ OBCHOD

 1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRA) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
  – pokud byl zvolen ve společné části MZ
 3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
 4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
 5. Účetnictví – ústní zkouška

Obor EKONOMICKÉ LYCEUM

 1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRA) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
  – pokud byl zvolen ve společné části MZ
 3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
 4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
 5. Cizí jazyk (PP + ÚZ) nebo matematika nebo zeměpis nebo biologie nebo dějepis nebo
  občanská nauka nebo účetnictví – ústní zkouška

Obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

 1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRA) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
  – pokud byl zvolen ve společné části MZ
 3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
 4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
 5. Právo – ústní zkouška
 6.  

Bližší informace: Profilová část 

Europass: Dodatek k osvědčení

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×