Odborná praxe

Odborná praxe

V novém pojetí studia na VOŠ zaujímá dominantní místo odborná praxe studentů. Má položit dobré základy k vykonávání profese sociálního pracovníka, k jeho celoživotnímu vzdělávání, má vliv na utváření postojů, rozvíjení schopností a dovedností studentů. Zahrnuje cca 25 % celkové doby studia.

Odborná praxe je členěna na průběžnou a souvislou a je vykonávaná v různých zařízeních sociální práce. Studenti jsou na vybraných pracovištích postupně vedeni k systematické odborné práci. Pracují pod supervizí zkušených sociálních pracovníků a učitelů praxí.

Souvislá praxe umožňuje dobře poznat práci sociálních pracovníků ve vztahu ke klientům, osvojit si správný způsob komunikace s klienty, učit se samostatně řešit úkoly, reflektovat své postavení v organizaci, postupně si ověřovat nabývané kompetence sociálního pracovníka. Poznatky z praxe jsou rozebírány v hodinách odborného semináře.

Během průběžné a souvislé praxe student zpracovává uložené úkoly. Vedle deníku praxe píše zprávu ze souvislé praxe, hodnocení naplňování stanovených kompetencí, zpracovává dokumentaci individuálního případu, včetně svých hodnotících stanovisek k postupu při řešení případu, zpracovává podklady k absolventské práci a další uložené úkoly.

Výborné studijní výsledky a výborné hodnocení našich absolventů v zaměstnání jsou výsledkem práce nejen učitelů VOŠ, ale ve velké míře také odpovědného vedení studentů sociálními pracovníky na pracovištích.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×