DofE – dlouhodobě podporuje studenty

DOFE - PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT VÉVODY Z EDINBURGHU NA NAŠÍ ŠKOLE!

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Přidej se i ty k více než 8 milionům úspěšných absolventů napříč 140 zeměmi světa. 

V roce 2017 se naše škola poprvé zapojila do programu Duke of Edinburgh (DofE, www.dofe.cz), který motivuje mladé lidi, kteří se nebojí dosahovat velkých cílů. Součástí programu je dobrovolnictví, rozvoj talentu, sport, ale také účast v dobrodružné expedici.

První naši absolventi získali ocenění v roce 2018. Slavnostní předání ocenění se koná dle dosažené úrovně (bronz, stříbro, zlato) v Ostravě nebo v Praze. V případě zlaté úrovně předává ocenění člen královské rodiny (Program DofE založila roku 1956 Jeho královská Výsost, princ Philip, vévoda z Edinburghu).

Již absolvovali

8 bronzových absolventů
1. 1. 2018
6 bronzových absolventů
1. 1. 2019
6 bronzových absolventů
1. 1. 2020
3 stříbrní absolventi
1. 1. 2020
2 zlatí absolventi
1. 1. 2020
4 bronzoví absolventi
1. 1. 2021
12 bronzových absolventů
1. 1. 2022
8 bronzových absolventů
1. 1. 2023
6 stříbrných absolventů
1. 1. 2023
×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×