ROZPIS VÝUKY DÁLKOVÉHO A KOMBINOVANÉHO STUDIA

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 nebude probíhat výuka DS.

ROZVRH PRO DS, KS

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×