OA Pro nové studenty

Bakaláři

Informační systém školy sloužící ke komunikaci mezi školou, žákem a rodiči. Naleznete zde především aktuální rozvrh, známky a informace o nadcházejících akcích školy.

Do systému se můžete přihlásit na adrese oao.bakalari.cz, odkazem z naších webových stránek, nebo přes mobilní aplikaci. Uživatelské heslo získáte při nástupu od svého třídního učitele. Třídní učitel rovněž rozdá přístupové informace pro zákonné zástupce (na první třídní schůzce nebo individuálně).

Heslo do přístupového systému si můžete sami změnit po přihlášení do systému volbou nabídky Nástroje->Změna hesla.

Zapomenuté přihlašovací údaje

  1. Údaj Vám může změnit třídní učitel nebo správce sítě (F182).
  2. Údaj si můžete nechat zaslat na email, který jste uvedli při nástupu do školy. Emailovou adresu zapište do políčka po stisku příkazu "Zapomenuté heslo" na úvodní obrazovce systému.

 

Přístup k PC v počítačové síti OA

Každý student získá přístupové údaje k počítači od svého vyučujicího ICT. Uživatelské jméno je kombinací roku nástupu, třídy a katalogového čísla. Může vypadat například takto 13A01.

Heslo

Výchozí heslo "Karasova16" si při prvním přihlášení změníte. Nové heslo musí být bezpečné:

  • Minimální délka 8 znaků
  • Malý a velký znak
  • Číslice
  • Speciální znak (např. *)
  • Nesmí obsahovat jméno uživatele

Zapomenuté heslo Vám obnoví pouze správce sítě (prostřednicvím vyučujicího ICT).

Pracovní prostor


Přihlášením k počítači získá každý uživatel své prostředí, ke kterému má přístup pouze on. Jedná se o část profilu uživatele (plocha, dokumenty, stažené soubory, nastavení prohlížeče - včetně hesel) a disk U.

Disk U je přístupný na všech počítačích školy a je k dispozici pouze danému uživateli po celou dobu studia (o prázdninách se nemaže).

Soubory přednostně ukládejte na disk U nebo disk S do adresáře, který vám vyhradí vyučující daného předmětu. Na plochu si ukládejte pouze zástupce.

Společný disk S slouži ke komunikaci mezi studenty a učitelem. Učitel zde ukládá společné soubory pro daný předmět, studenti zde ukládají vypracované testy, společné práce a podobně. Učitel vždy studenty informuje, kde mají ukládat své soubory.

Disk Z slouží v předmětu PEK jako společný disk. Je zde rovněž nainstalován program ZAVIAČIČ, sloužící pro výuku psaní všemi deseti. Informace k přístupu do toho programu získáte od svého vyučujicího předmětu PEK (včetně informace o domácí výuce).

E-learning

E-learnigový systém postavený na aplikaci Moodle slouží k podpoře výuky. V některých předmětech budete vyučujícím vyzvání k zapsání do tzv. kurzu. Jedná se o intzeraktivní stránku daného předmětu. Vyučující vám zde může např.  připravit materiály k výuce nebo testové úlohy.

Registrace

Systém je přístupný na adrese eskola.oao.cz nebo z odkazu z naších webových stránek (vpravo nahoře). Průběh registrace:

Student si sám vytvoří účet (v levé části zvolte příkaz: Začněte nyní vytvořením nového účtu). Uživatelské jméno a heslo můžete vyplnit stejné jako máte do počítače (např. 13A01) - pro snadnější zapamatování.
Vyučující, který vytvořil kurz k danému předmětu Vám sdělí tzv. klíč k zápisu. Jednotlivé předměty jsou seřazené dle ročníků a abecedy. Klíč zadáte do políčka, které se Vám objeví po kliknutí na daný kurz.

Microsoft Office a cloud

Naše škola poskytuje každému studentovi po dobu studia balíček Microsoft Office zdarma až na 5 počítačů. Instalace probíhá automaticky po stažení malého souboru z internetu. Každý student si stahuje svůj vlastní soubor z portálu fy Microsoft.

Microsoft portál

Každý student získá jedinečný přístup na portál portal.office.com od svého vyučujíc ího ICT. Jedná se o podobný účet jako máte k PC v síti OA, např. A13A01@oavos.cz. Po prvotním přihlášení budete vyzvání ke změně hesla.

Tímto získáte nejen přístup k emailu a dalším cloudovým službám, ale také možnost instalace Microsoft office na domácí počítač. V pravém horním rohu zvolte příkaz "Nainstalovat aplikace Office".

ISIC karta

Každý student si při nástupu na naší školu platí ISIC kartu, kterou může dále využívat pro získání slev u nás i v zahraničí. Ve škole ISIC karta slouží k prokázání se na vrátnici, jako evidenční karta v přístupovém systému Bakalář a přihlašovací karta ke kopírovacímu stroji.

Novou kartu student získa při nástupu do 1. ročníku. Každý student je povinen evidovat příchod a odchod ze školy pomocí snímačů umístěných u vstupu do budovy.

Karta je platná vždy do prosince následujícího roku. Student si kartu nemusí pro účely evidence ve škole dále prodlužovat. Chce-li student nadále využívat možné slevy, může si kartu za 250 Kč prodloužit v knihovně. V případě ztráty karty se o možnostech informujte v kabinetě F182.

Registraci karty ke kopírovacímu stroji Vám vysvětlí vyučující v hodině ICT.

Wi-Fi

V některých částech budovy je k dispozici Wifi síť pod názvem OA-Net. Heslo k síti získáte od vyučujícího ICT nebo na vrátnici.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×