OA Organizace školního roku

Září 2023

 • 4. - 5. 9.
  • Didaktické testy společné části MZ 2023 - podzimní období
 • 6. 9.
  • Praktická maturitní zkouška 2023 - podzimní termín
 • 8. 9.
  • Slavnostní zahájení ŠR - kino Luna
 • 11. – 15. 9.
  • Adaptační kurzy
 • 15. - 20. 9.
  • Exkurze Anglie
 • 17. - 22. 9.
  • Exkurze Francie
 • 18. 9.
  • Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2023 - podzimní termín
 • 18. 9.
  • Provozní porada, třídní schůzky 1. ročníků
 • 24. – 26. 9.
  • UNESCO – setkání škol
 • 25. 9. – 6. 10.
  • Praxe 4. ročníku oboru VS

Říjen 2023

 • 2. - 5. 10.
  • Exkurze Berlín
 • 9. 10.
  • Den jazyků na OA; Provozní porada OA
 • do 13. 10.
  • Školská rada OA a VOŠS
 • 26. - 27. 10.
  • Podzimní prázdniny
  • Finanční gramotnost pro SŠ (OKAP)

Listopad 2023

 • 2. 11.
  • Stáž žáků VS na KÚ
 • 13. 11.
  • Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky
 • 24. - 25. 11.
  • Veletrh SŠ - Černá louka
 • 30. 11.
  • Den otevřených dveří OA

Prosinec 2023

 • 1. 12.
  • Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2024
 • 8. 12.
  • Emoce v marketingu pro 4. ročník
 • 11. 12.
  • Provozní porada OA
 • 23. 12. – 2 1.
  • Vánoční prázdniny

Leden 2024

 • 5. 1.
  • Profesní den OA
 • 8. 1.
  • Provozní porada OA, informační pohovory o prospěchu žáků
 • 15. 1.
  • Den otevřených dveří OA
 • 26. 1.
  • Uzavření hodnocení za 1. pololetí ŠR
 • 29. 1.
  • Pedagogická rada 1. pololetí
 • 31. 1.
  • Ukončení 1. pololetí

Únor 2024

 • 1. 2.
  • Sportovní den OA
 • 2. 2.
  • Pololetní prázdniny
 • 9. 2.
  • Emoce v marketingu pro 3. ročník
 • 10. 2.
  • Ples OA a VOŠS
 • 12. 2.
  • Provozní porada OA
 • 25. 2. – 1. 3.
  • Lyžařský kurz

Březen 2024

 • do 8. 3.
  • Školská rada OA a VOŠS
 • 8. 3.
  • Exkurze Osvětim
 • 11. – 17. 3.
  • Jarní prázdniny
 • 18. 3.
  • Provozní porada OA
 • 21. 3.
  • Ostravský veletrh příležitostí
 • 28. 3.
  • Velikonoční prázdniny

Duben 2024

 • 8. 4.
  • Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky
 • 10. 4.
  • Písemná práce z CJL - profilová část MZ 2024
 • 11. 4.
  • Konference VOŠS
 • 17. 4.
  • Písemná práce z ANJ - profilová část MZ 2024
 • 23. 4.
  • Praktická maturitní zkouška 2024 (4. A, 4. B)
 • 24. 4.
  • Praktická maturitní zkouška 2024 (4. E, 4. S)
 • 26. 4.
  • Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)
  • Exkurze Benelux
  • Jednotná přijímací zkouška

Květen 2024

 • 2. – 7. 5.
  • Didaktické testy - společná část MZ 2024
 • 6. – 31. 5.
  • Souvislá odborná praxe 3. ABE
 • 6. 5.
  • Provozní porada OA
 • 13. – 17. 5.
  • „Svatý týden“ pro 4. ročník
 • 20. – 24. 5.
  • Ústní MZ 2024 profilové části (4.A, 4.B)
  • Sportovně-turistický kurz
 • 27. – 31. 5.
  • Ústní MZ 2024 profilové části (4.E, 4.S)

Červen 2024

 • 7. 6.
  • Slavnostní vyřazení absolventů 2024
 • 10. 6.
  • Provozní porada OA
 • 21. 6.
  • Uzavření hodnocení za 2. pololetí ŠR
 • 24. 6.
  • Pedagogická rada 2. pololetí
 • 26. 6.
  • Den sportu a zdraví na OA
 • 28. 6.
  • Ukončení 2. pololetí
 • 29. 6. – 1. 9.
  • Hlavní prázdniny

Září 2024

 • 2. - 3. 9.
  • Didaktické testy společné části MZ 2024 - podzimní termín
 • 4. 9.
  • Praktická maturitní zkouška 2024 - podzimní termín
 • 5. 9.
  • Písemná práce z CJL (profilová část MZ 2024) - podzimní termín
 • 6. 9.
  • Písemná práce z ANJ (profilová část MZ 2024) - podzimní termín
 • 12. 9.
  • Ústní zkoušky profilové části MZ 2024 - podzimní termín
 •  
×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×