Fiktivní firmy

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků, který jim poskytuje možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti.

Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala, a simuluje reálné procesy, produkty a služby.

Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí, a to nejen v rámci České republiky, ale i s fiktivními firmami v zahraničí.

O výuce

Cíl výuky

Cíl výuky

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé společnosti.

Integrace odborných předmětů do života

Integrace odborných předmětů do života

Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání, a napomáhá ke zvýšení samostatnosti žáků, k aplikaci teoretických vědomostí při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy, k získání schopností pohotově reagovat i k pocitu odpovědnosti za vlastní práci.

Tak jako v reálném světě

Tak jako v reálném světě

Ačkoliv nejsou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě, jako je tomu v reálném světě – firmy jsou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, živnostenské listy jsou vydávány, povinné odvody placeny, platební příkazy jsou zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny. Fiktivní firma používá nástroje marketingu, jako je průzkum trhu, reklama, připravuje se na veletrhy.

Fiktivní firma často spolupracuje s reálným podnikatelským subjektem.

Registrace v Centru fiktivních firem

Registrace v Centru fiktivních firem

Všechny naše fiktivní firmy jsou registrovány v obchodním rejstříku v Centru fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání Praha. V Centru fiktivních firem fungují kromě obchodní rejstříku též finanční úřad, pojišťovny (zdravotní, sociální).

Naše škola v současné době má vytvořenou i sdílenou mezinárodní společnost ChartEco a.s. v rámci projektu Visegrádské čtyřky. Za tuto sdílenou fiktivní firmu jsme získali od mezinárodní centrály EUROPENU ocenění v podobě Certifikátu od EUROPEN-PEN International.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×