Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejněny 15. května 2024 v systému DiPSy, na webu www.oa-vos.cz a u vstupu do budovy školy.

Dne 18. června se v aule v budově školy na ulici Karasova 16 konají informativní třídní schůzky s vedením školy a třídními učiteli. Zveme Vás v těchto termínech:

  • 16:00 Obchodní akademie, Zahraniční obchod
  • 17:00 Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost

Vzhledem k omezené  kapacitě auly si Vás dovolujeme požádat o účast max. jednoho zástupce žáka. Děkujeme za pochopení.


Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální dne 15. května 2024 zveřejňuje v souladu s § 60j odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb. výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 v denní formě vzdělávání.
Seznamy s výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání s maturitní zkouškou:

Obchodní akademie
Obchodní akademie - zahraniční obchod
Ekonomické lyceum
Veřejnosprávní činnost

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení zde.

Zveřejněním seznamu se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí považují za oznámená, v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu či výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Nelze se odvolat proti situaci, kdy uchazeč není přijat z důvodu naplnění kapacity oboru. Uchazeč se musí odvolat písemně prostřednictvím ředitele školy Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání prostřednictvím systému DIPSY není možné.

Jste mezi přijatými?
Blahopřejeme k přijetí ke studiu na naší škole a těšíme se na Vás. Přinášíme informace, co bude následovat.

V brzké době Vás oslovíme s dotazníkem ohledně výběru druhého cizího jazyka, následně Vás pozveme na úvodní třídní schůzky – 18. června 2024 v 16 a 17 h (viz výše)
A po letních prázdninách na viděnou.

Přijatý uchazeč se rovněž může vzdát práva na přijetí dle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., pokud nechce ke studiu nastoupit. Vzdát přijetí se můžete písemně řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před podáním přihlášky do 2. kola. Než tak učiníte, určitě nás kontaktujte, podrobně se seznamte s možnými důsledky svého rozhodnutí.

Jste mezi nepřijatými?
Pokud jste byli přijati na jinou, více prioritní školu, gratulujeme a přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu na nové škole.

Pokud jste nebyli přijati na žádnou školu, naskytne se Vám příležitost hlásit se do 2. kola přijímacího řízení, řada škol bude 2. kolo vyhlašovat. Sledujte DiPSy, webové stránky škol a stránky KÚ Moravskoslezského kraje. 
Podrobné informace poskytuje oficiální web prihlaskynastredni.cz.

Infoleták – Nevzali mě na střední, co můžu dělat?

O přihlášce ke studiu - pro rodiče a žáky

Kontaktní osoby

Jana Bagarová

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×