Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení 2024

Nyní je období rozhodování výběru střední školy. Přejeme všem uchazečům správnou volbu a mnoho úspěchů v přijímacím řízení. Pokud potřebujete poradit s vyplněním přihlášky nebo se informovat o naší škole, nebojte se nás kontaktovat.

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2024/25

Pro školní rok 2024/2025 nabízíme uchazečům studium ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou:

Ekonomické lyceum (78-42-M/02) - přijímáme 30 žáků
Obchodní akademie (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků
Obchodní akademie ŠVP Zahraniční obchod (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - přijímáme 30 žáků

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (ke stažení).

 • Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termíny zkoušek jsou stanoveny na 12. a 15. dubna 2024.

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

 • V rámci kritérií jsou bodově zohledněny výsledky jednotné přijímací zkoušky, výsledky vzdělávání na ZŠ, úspěchy v soutěžích nebo jazykový certifikát.
 •  

O přihlášce ke studiu - pro rodiče a žáky

Kdy mohu doručit přihlášku?

 • Upravené úřední hodiny pro podávání přihlášek na sekretariátu školy od 5. 2. 2024 do 20. 2. 2024:
  Pondělí, čtvrtek   8:00 - 15:30 h
  Úterý, středa   8:00 - 17:00 h
  Pátek   8:00 - 13:00 h
 • Pro vstup do školy v odpoledních hodinách využijte vchod "zadní" vrátnicí - vrátnice Domova mládeže (z parku Smetanův sad). Hlavní vchod (z ulice Karasova 16) bývá po 15. hodině uzavřen.

Jak se letos podávají přihlášky?

 • Nejjednodušší způsob je ten elektronický přes portál www.dipsy.cz – přihlášením přes bankovní identitu, eObčanku nebo mojeID. V tomto případě si systém sám načte veškeré informace o rodiči a také uchazeči.
 • Pokud podáte přihlášku elektronicky, stejně tak přiložíte také další dokumenty: vysvědčení, diplomy, jazykový certifikát – vše z pohodlí domova.
 • Pokud se rozhodnete pro zdlouhavější způsob, můžete podat přihlášku výpisem ze systému dipsy.cz nebo na klasickém papírovém formuláři.
 • Při podání fyzicky, viz předchozí bod, je nutné doložit také fyzické kopie všech dokladů.
 • Letos se můžete celkem přihlásit na tři školy/obory
 • Důležité je, že na přihlášce uvádíte vybrané obory v takovém pořadí, jak důležité pro vás jsou: zadáváte jejich prioritu.
 • Pokud vás naše škola zaujala, můžete si podat klidně více přihlášek k nám na různé obory.
 • Podávání přihlášek se otevírá 1. února 2024 a končí 20. února 2024.
 • Podrobnější informace pro Vás, rodiče a žáky, naleznete zde, veškeré dostupné informace jsou na webu prihlaskynastredni.cz.
 • A kterou školu/obor si dát v přihlášce na první místo? Tu, o kterou máte největší zájem. Podívejte se na algoritmus umístění přijatých uchazečů.
 • Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete rovněž na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT

Co je součástí přihlášky?

 • K přihlášce se zároveň přikládá také hodnocení na vysvědčeních z obou pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku. Nepovinně lze doložit jazykový certifikát, diplomy či potvrzení o umístění v soutěžích (viz kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025).
 • Hodnocení prospěchu  z obou pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku tvoří nezbytnou součást kritérií přijímacího řízení naší školy.
 • Formulář pro hodnocení na vysvědčení, případně přihlášku či další přílohy k přihlášce, najdete zde - prihlaskynastredni.cz.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Kde budu konat přijímací zkoušku?

 • Jednotná přijímací zkouška se koná na jedné ze škol, na které si člověk podal přihlášku – nemusí to však být škola, která má na přihlášce prioritu č. 1! Systém rozděluje uchazeče podle kapacity školy a blízkosti bydliště.

Důležité termíny pro 1. kolo

 •  1. února – otevírá se systém www.dipsy.cz pro podávání přihlášek

 • 20. února – poslední možný den pro podání přihlášky

 • 12. a 15. dubna – konání jednotné přijímací zkoušky

 • 29. a 30. dubna – náhradní termín pro jednotnou přijímací zkoušku

 • 15. května – ředitel školy zveřejní výsledky ve škole a informačním systému

 •  

Kontaktní osoby

Jana Bagarová

Mgr. Viktor Csölle

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Pro zájemce o studium (nejen na naši školu) pořádáme přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×