Studijní programy VOŠ

Programy

Sociální práce

75-32-N/01

 • Učební plán je rozmanitý a zahrnuje různé oblasti
 • Stěžejní povinné předměty jsou – sociální politika, právo a teorii a metody sociální práce
 • Studium sociologie, psychologie a základů sociálního výzkumu je samozřejmostí
 • Filozofie, etika a ekonomie jsou také součástí povinných předmětů
 • Důležité jsou prezentační a komunikační dovednosti
 • Volitelné předměty nabízejí specializaci v oblastech jako sociální práce s nezaměstnanými nebo problémy dětské populace apod.
 • Kurz znakové řeči a rozšíření konverzace v cizím jazyce jsou další volitelné alternativy
 •  
Více o programu ›

Sociální pedagogika

75-32-N/06

 • Povinné předměty zahrnují teoretické i praktické oblasti, např. sociální politiku a právo
 • Povinně volitelné předměty nabízejí bližší specializaci, včetně arteterapie nebo mediace
 • Studenti mají možnost naučit se pracovat s nezaměstnanými, s problémovými klienty, s dětmi i seniory
 • Učební plán nezapomíná na prezentační dovednosti, korespondenci a informační technologie
 • Důraz je kladen na etiku, psychologii a sociální patologii
 • Kasuistický seminář a seminář k absolventské práci jsou klíčové 
 • Výuku doplňuje vhled do problematiky zdraví a nemoci
 •  
Více o programu ›

Kontakty na studijní oddělení

Mgr. Marcela Hoňková

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×