VOŠ – Přijímací řízení

Přijímací řízení

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 2. KOLO

Termín podání přihlášek

do 12. 8. 2024
Adresa podání přihlášek VOŠS, Zelená 4OA, 702 00 Ostrava
Náležitosti k přihlášce

ověřená kopie maturitního vysvědčení a ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku SŠ; zdravotní způsobilost

Termín přijímacího řízení 22. 8. 2024
Nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí 21. 8. 2024 od 9:00 do 11:00 h na studijním oddělení VOŠS
Informace k přijímacímu řízení  Sociální práce    Sociální pedagogika
Informace o studiu  zde

Pro neúspěšné maturanty bude v září vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení.

 

 

Zahájení školního roku 2024/2025


Přijati uchazeči obou vzdělávacích programů se dostaví k zápisu osobně, a to v termínech:

  • denní studium v pondělí 2. 9. 2024 v 9:00 hodin (účast je povinná, slavnostní zahájení v aule školy, pak následuje zápis ke studiu);
  • dálkové a kombinované studium v úterý 3. 9. 2024 v 12:00 hodin (účast je povinná, slavnostní zahájení v aule školy, pak následuje zápis ke studiu a výuka);
  • zápis i výuka proběhne v budově VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava. 

Studentem školy se stáváte v den zápisu, proto je zápis ke studiu povinný! Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit, pošlete za sebe náhradníka s podepsanou plnou mocí.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku ve výši 1.500 Kč nejpozději do 15 dnů od oznámení o přijetí, tj. do 7. 9. 2024. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku neuhradí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Číslo účtu pro zaslání platby: 62235761/0100
Částka: 1.500 Kč
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

K zápisu si přineste:

občanský průkaz
fotografii o rozměrech 3 × 4 cm
50,- Kč na výkaz o studiu

Kontaktní osoby

Mgr. Marcela Hoňková

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×