OA Semináře a kroužky

Semináře

2. ročník - semináře (budoucí 3. roč.)

Vážení studenti,

od příštího školního roku na Vás čeká ve 3. ročníku povinně volitelný předmět ve vyučovacím rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Každý student si vybere 1 volitelný předmět.

Přihlašujte se do 26. dubna 2024. Vaše přihlášení je závazné.

Důležité informace:

  • pro případ, že se pro malý zájem seminář neotevře a jiný se naopak pro velký zájem bude muset omezit, vybíráte si současně seminář na druhém a třetím místě Vašeho zájmu,
  • pro zařazení do zvoleného semináře bude rozhodovat i rychlost přihlašování,
  • většina nabídky je pro všechny žáky, některé semináře jsou určeny pro konkrétní studijní obor.

Vyhovět všem samozřejmě není možné. Po 26. dubnu výsledky zpracujeme, pokud by ani jeden Váš vybraný seminář nemohl proběhnout, budeme vše ještě řešit individuálně, případně i druhým kolem přihlašování.

Studenti, kteří se do 26. 4. nepřihlásí, budou mít již omezený výběr volby, budou řešeni individuálně.

Kompletní nabídka seminářů s anotacemi.

Přihlašování probíhá přes on-line formulář, který Vám bude zaslán na Váš školní e-mail v úterý 16. dubna 2024.

Přeji úspěšný výběr.

Michal Klimek

Kompletní nabídka seminářů s anotacemi

3. ročník - semináře (budoucí 4. roč.)

Vážení studenti,

příští školní rok na vás čeká maturita. Již nyní ve 3. ročníku se musíte rozhodnout, zda-li budete maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky z angličtiny nebo matematiky. Na základě vaší volby budete mít navíc ve čtvrtém ročníku angličtinu (předmět Konverzace z anglického jazyka) nebo matematiku (předmět Matematický seminář).

Přihlašujte se do 26. dubna 2024. Vaše rozhodnutí a přihlášení je závazné.

Důležitá poznámka – pokud některý student chce ve společné části maturovat z jiného cizího jazyka než angličtiny, zvolí si angličtinu a do nepovinného pole Poznámka napíše své přání (např. rád bych maturoval z němčiny).

Studenti ekonomického lycea (současná 3. E) povinně vyplňují ještě poslední pole (Profilový předmět pro lyceum). Zde uvedete jeden předmět, ze kterého chcete a budete maturovat v rámci profilové (školní) části maturitní zkoušky (např. uvedete zeměpis, biologii, občanskou nauku, dějepis, účetnictví, němčinu, francouzštinu, angličtinu, matematiku). Vaše volba bude příští rok zahrnuta v předmětu Profilový seminář.

Důležitá poznámka pro lyceisty - pokud si student zvolí ve společné části matematiku (Matematický seminář), musí nutně zvolit jako profilový předmět cizí jazyk. Student ekonomického lycea totiž musí v nějaké formě maturovat z cizího jazyka.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, můžete se samozřejmě zeptat, nejlépe osobně.

Přihlášení proběhne přes on-line formulář, zaslaný na Váš školní email ve úterý 16. dubna 2024.

Přeji moudré rozhodnutí.

Michal Klimek

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×