STÁVKA 27.11.2023

Informace žákům OA, studentům VOŠS a zákonným zástupcům, vyhlášení ředitelského volna pro žáky střední školy (OA) na den 27. listopadu 2023

Vzhledem ke skutečnosti, že většina pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy, kteří vykonávají svou pracovní činnost v působnosti střední školy, se na základě oznámení ZO ČMOS zapojí v pondělí dne 27. listopadu 2023 do jednodenní stávky a ředitel školy nemůže v tento den zajistit výchovu a vzdělávání ani v omezeném režimu, vyhlašuje ředitel školy na uvedený den ředitelské volno žáků střední školy – Obchodní akademie.

Na Vyšší odborné škole sociální bude provoz realizován v běžném režimu, výuka proběhne podle platného rozvrhu hodin.

Právo na stávku je zaručeno Listinou základní práv a svobod, stávka na naší škole byla řádně ohlášena včetně důvodů vyhlášení a délce jejího trvání. Ředitel školy v této věci postupuje v souladu s informacemi MŠMT určenými ředitelům škol pro případ stávky zaměstnanců školy.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×