Olympionici v českém jazyce

Dne 5. prosince 2023 proběhl 50. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce. Účast na olympiádě byla hojná, ze všech tříd se sešlo v odpoledních hodinách 21 žáků. Jako každoročně řešili několik zadání z jazykové oblasti a jeden úkol zaměřený na stylistické dovednosti. Oceňujeme především vstřícnost, snahu a chuť našich žáků potýkat se s nelehkými úkoly z mateřského jazyka. 

Výsledky školního kola:
1. místo: Adéla Petrová (2. A)
2. místo: Natálie Děcká (2. A)
3. místo: Ema Guřanová (2. B)
Sarah Šimečková (4. S)
Tobias Hlavenka (1. S)

Mgr. E. Mikulíková a Mgr. K. Csölleová

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×