Den Finanční gramotnosti

V pátek 22. března proběhla na Ekonomické fakultě VŠB-TUO soutěž s názvem Den Finanční gramotnosti, které se účastnilo 19 středních škol s celkovým počtem 48 soutěžních párů. Naše škola byla reprezentována dvěma týmy z 3. A a jedním týmem z 3. E. Tým ve složení Cahlík Jan a Makara Šimon (3. A) obsadili třetí místo a jednočlenný tým Vrága David (3. A) skončil čtvrtý. 

Gratulujeme k výsledkům a děkujeme účastníkům za reprezentaci školy.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×