Cambridge Qualifications

Cambridge Assessment EnglishJiž řadu let připravujeme naše žáky 3. ročníku ve volitelném předmětu JAC na mezinárodní Cambridge zkoušky úrovně B2 a C1 z anglického jazyka.

Osvědčila se nám spolupráce s jazykovou školou Cloverleaf.

Od ledna 2024 jsme se stali oficiálním přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge Assessment English, takže se zkoušky mohou konat i přímo u nás na škole. 
 
Neváhejte a jděte do toho!

Certifikát C1

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×