Adventní exkurze do Wroclawi 2022

Po vynucené covidové pauze jsme konečně mohli pokračovat v naší adventní tradici a 9. 12. jsme navštívili Wroclaw, čtvrté největší město Polska, které je protkáno více než 100 mosty originálně zavěšenými nad řekou Odrou. Díky své poloze je město nazýváno Benátkami severu. Městem nás provedl pan W. Zalewski, který nás seznámil s historií města, ukázal nám nejvýznamnější pamětihodnosti, malebné uličky a půvabná zákoutí historického centra. Dozvěděli jsme se také, jak je Wroclaw úzce spjata s naším největším českým světcem – Janem Nepomuckým. Symbolem Wroclawi jsou roztomilé bronzové sošky trpaslíků, kterých je ve městě více než 900 a každý z nich vypráví svůj vlastní příběh. Užili jsme si jedinečnou atmosféru pravého polského rynku u radnice a ochutnali typické polské lahůdky a vánoční punč. Do Ostravy jsme se vrátili s vánoční náladou, takže mise byla splněna.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×