Masarykova SŠ zemědělská a přírodovědná Opava

V naší školní zahradě se nachází Dendrologická naučná stezka.

Dendrologická naučná stezka

V období od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2011 byl ve škole realizován projekt evropského sociálního fondu s názvem „Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“. Projekt byl zaměřen na spolupráci žáků a učitelů střední školy a partnerské základní školy a s odbornými pracovníky při tvorbě vzdělávacích materiálů v sedmi ucelených   oblastech environmentální výuky s využitím potenciálu dendrologicky významného školního parku.

Součástí projektu byla také tvorba digitálních prezentací, informačních tabulí s popisy expozic, měnitelných výstav a soutěží, provozování letní učebny v parku a klasické environmentální učebny s množstvím sbírkových materiálů a digitálních záznamů z oblasti přírody pro širokou škálu žáků základních a středních škol.

Významným počinem bylo vytvoření naučné dendrologické stezky v prostorách školního parku. Na jejím vzniku se podíleli odborníci sdružení Natura Opava Bc. et Bc. Jakub Kubačka  a RNDr. Milan Kubačka.

Podrobnější informace o školní zahradě

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×